Najšešći kvarovi na klima uređaju

-KLIMA PUSTA VODU NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI
Ovo su neki od razloga curenja unutrašnje jedinice: prljava kadica unutrašnje jedinice u kojoj se skuplja voda sa isparivaca, začepljeno crevo za odvod kondenzata, crevo za odvod potopljeno u posudu u koju se skuplja voda, loš nagib unutrašnje jedinice, nedostatak freona u instalaciji pa ledi unutrašnja jedinica, začepljenje u instalaciji unutrašnje jedinice.

-KLIMA NEĆE DA SU UKLJUČI 
Ovo su neki od razloga: proveriti baterije na daljinskom upravljaču, los sam daljinski upravljač, kvar na elektronskoj ploči.

-KLIMA DUVA KAO VENTILATOR (KOMPRESOR RADI)
Najverovatniji kvar je nema freona u instalaciji, potrebno otkloniti mesto curenja izvakumirati i ponovo napuniti sistem freonom, drugi mogući kvar začepljenje instalacije na unutrašnjoj ili spoljnoj jedinici.

-KLIMA SLABO HLADI
Mogući uzroci: zaprljanost unutrašnje ili spoljne jedinice, manjak freona u sistemu, začepljenje u instalaciji.

-BUČNA UNUTRAŠNJA JEDINICA
Mogući uzroci: oštecen motor unutrašnjeg ventilatora, biksna na turbini, oštećena turbina.

-BUČNA SPOLJNA JEDINICA
Mogući uzroci: oštecen kompresor, cevi dodiruju lim spoljne jedinice, ventilator kači neki deo kućišta.

-KLIMA DUVA KAO VENTILATOR (NERADI KOMPRESOR NA SPOLJNOJ JEDINICI)
Mogući uzroci: elektronika unutrašnje jedinice ne šalje struju na spoljnu, proveriti ispravnost kompresora, proveriti startni kondenzator na spoljnoj jedinici.