Parapetni klima uređaji

Parapetni klima uređaji su pogodni za klimatizaciju različitih prostora. Uređaj se postavlja na zid (položaj istovetan kao i položaj radijatora).